300.000 tỉ đồng sẽ rót vào hạ tầng ở thành phố Thủ Đức

300.000 tỉ đồng sẽ rót vào hạ tầng ở thành phố Thủ Đức

300.000 tỉ đồng sẽ rót vào hạ tầng ở thành phố Thủ Đức

HOTLINE

0925075000
Chat zalo